Privacy Policy


Din sekretess är viktig för oss. I vår sekretesspolicy anger vi hur vi samlar in, använder, avslöjar, överför och lagrar information om dig. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning.

 

Registeransvarig och kontaktinformation

Cosmopharma AB (orgnr 556676-4139) är registeransvarig för de personuppgifter som vi samlar in när du använder vår webbplats och våra tjänster. Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss på Cosmopharma AB, Västra Rydsvägen 122, 196 31 Kungsängen, Sverige, 08-584 500 58, [email protected]

 

Insamling av personuppgifter

Cosmopharma samlar in personuppgifter om dig i ett antal olika situationer:

  • När du besöker vår webbplats. Vi lagrar och behandlar information om hur du använder vår webbplats. Syftet är att förbättra din upplevelse av webbplatsen.
  • När du prenumererar på vårt nyhetsbrev. Vi lagrar och behandlar din e-postadress, ditt land samt information om hur du använder nyhetsbrevet, t.ex. om du läst det eller inte. Syftet är att göra innehållet i nyhetsbrevet bättre och mer relevant för dig.
  • När du registrerar dig som återförsäljare. Vi lagrar och behandlar namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-post, land och kompletterande information. Syftet är att anpassa och förbättra kundbemötandet och servicen till dig, samt att minimera risken för bedrägerier i samband med beställning och urkundsförfalskning.
  • När du handlar produkter. Vi lagrar och behandlar din IP-adress, namn, leveransadress, e-post, mobilnummer samt köphistorik. Syftet är att kunna sälja och leverera produkter till dig.

 

Så här använder vi dina personuppgifter

De personuppgifter som vi samlar in används för att:

  • Skicka viktiga meddelanden till dig, t.ex. om köp och förändringar i våra villkor.
  • Skicka nyhetsbrev, erbjudanden och andra nyheter om Cosmopharmas senaste produktlanseringar samt kommande events. Om du inte vill finnas med på vår e-postlista kan du välja bort det genom att klicka på avregistreringsslänken längst ned på något av nyhetsbreven.
  • Hjälpa oss utveckla, leverera och förbättra våra produkter, tjänster, innehåll, reklam och kundkommunikation genom internrevisioner, dataanalyser och undersökning av de personuppgifter och preferenser som du angett till oss i samband med tävlingar eller andra kampanjprogram, om du deltar i sådana.
  • Fullgöra våra skyldigheter enligt lag, t.ex. redovisnings- och skattelagstiftning.

Vår behandling är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig som kund. Om du inte vill lämna denna information kan vi inte leverera produkter till dig. Vi behandlar även personuppgifter i marknadsföringssyfte, eftersom vi har ett kommersiellt intresse av att marknadsföra våra produkter och tjänster till kunder och potentiella kunder.

 

Vidarebefordran av uppgifter till tredje part

Cosmopharma kommer aldrig att dela personuppgifter med tredje part utanför Cosmopharmas nätverk, för deras marknadsföringssyften. Däremot kan Cosmopharma AB överlåta kunduppgifter för registrerade återförsäljare i det fall Cosmopharma AB inleder ett samarbete med annan part för fortsatt bedriva verksamheten i annat bolag. 

Cosmopharma kan vidarebefordra personuppgifter till sina leverantörer som tillhandahåller tjänster såsom t.ex. fakturaköp, kortbetalningstransaktioner, levererans av produkter till dig, redovisningstjänster m.m. Dessa företag måste skydda din information enligt EU:s dataskyddsförordning.

Cosmopharma kan – enligt lag eller till följd av en rättstvist och/eller på begäran av myndigheter i eller utanför ditt bosättningsland – tvingas avslöja dina personuppgifter. Vi kan också avslöja information om dig om det krävs för den nationella säkerheten, för att upprätthålla lagen eller andra frågor av allmänintresse. Dessutom kan vi vid en omorganisation, fusion eller försäljning överföra alla personuppgifter som vi samlat in till en relevant tredje part för användning för samma syfte och enligt samma allmänna villkor som i denna sekretesspolicy.

 

Skydd av personuppgifter

Cosmopharma vidtar förebyggande åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust, stöld och missbruk, samt mot obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse.

När du postar något i något av Cosmopharmas forum, chattrum eller sociala nätverkstjänster blir de personuppgifter som du delar synliga för andra användare och kan läsas, samlas in eller användas av dem. Du är ansvarig för de personuppgifter som du väljer att lämna i dessa fall. Om du skulle välja att ange ditt namn och e-postadress i ett forum är den informationen därefter offentlig. Tänk på detta innan du använder dessa funktioner.

 

Dina rättigheter

Cosmopharma gör det enkelt för dig att hålla dina personuppgifter korrekta, kompletta och uppdaterade. Om du så begär korrigerar Cosmopharma dina uppgifter. Om vissa förutsättningar är uppfyllda tar Cosmopharma bort dina uppgifter eller begränsar behandlingen av dina uppgifter, om du så begär. Cosmopharma är också skyldigt att på din begäran bekräfta om personuppgifter rörande dig behandlas och lämna information om hur detta sker. Du kan när som helst ladda ner en kopia av de personuppgifter vi har lagrat hos oss. Har du ingen möjlighet att logga in på hemsidan, kan du kontakta kundservice, så hjälper vi dig.

Om du har köpt någon av våra produkter behåller vi de nödvändiga personuppgifterna för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt lag.

Om du upplever ett intrång i dina rättigheter enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att klaga hos relevant tillsynsmyndighet i ditt land.

 

Tredje parts webbplatser och tjänster

Cosmopharmas webbplatser, produkter, applikationer och tjänster kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser, produkter och tjänster. Cosmopharma kan inte ta ansvar för innehållet på sådana webbplatser och vill uppmana dig att skaffa information om tredje parters sekretesspolicy.

 

Övrigt

Cosmopharma kan uppdatera denna sekretesspolicy utan föregående meddelande.