Tillsammans mot de globala målen

Tillsammans mot de globala målen

FN's Globala mål är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030.

Agenda 2030 innehåller 17 globala mål vi alla ska försöka efterfölja och bidra till att förverkliga.

Hur bidrar Cosmopharma för att uppnå FN's Globala mål?

 

1) INGEN FATTIGDOM

2) INGEN HUNGER

Dessa två mål innebär bl.a. hungersnöd, brist på frihet, makt, inflytande, hälsa, utbildning och fysisk säkerhet. Här bidrar Cosmopharma dels genom att erbjuda arbetstillfällen i vårt företag och därigenom en inkomst, produkter för bättre hälsa och utbildningar utan kostnad inom vårt område till kunder och återförsäljare. Samt genom att anlita leverantörer och tillverkare som liksom vi arbetar efter dessa värderingar och mål.

Vi bidrar också genom våra insamlingar för att hjälpa människor i nöd och ut från sin fattigdom, osäkerhet. Vi har hittills skänkt 100,000 kr till organisationen Vid Din Sida som gör vardagen säkrare, mer värdefull och mindre kränkande samt för talan åt de hemlösa och fattiga pensionärerna mot myndigheter och politiker. Vi har även skänk hygienprodukter till Vid Din Sidas nya gård i Stockholm så de äldre kan få ta sig en välbehövlig dusch, smörja sina irriterade fötter, händer och kroppar.

 

3) GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE
4) GOD UTBILDNING FÖR ALLA
5) JÄMSTÄLLDHET
10) MINSKAD OJÄMLIKHET
16) FREDLIGA OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLEN

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar. Detta är vårat mål med våra produkter. Att alltid sträva efter att följa forskningen och förändra och förädla våra produkter så att de alltid går hand i hand med vad som är bäst för människan, djuren och naturens hälsa och välmående.

Säkerställa en inkluderande och likvärdig behandling av våra kunder, återförsäljare och personal av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla inom vårt ämne. Vi erbjuder utbildningar som både handlar om våra produkter men också om att utvecklas som person, att lära sig om huden och om ingredienser, självkänsla och självförtroende.

Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt och hjälpa fler kvinnor att våga stå ut, våga ta plats och våga be om hjälp.

Vi arbetar för att minska ojämlikheter mellan och inom de länder som idag Cosmopharma är verksamt, Alla kunder och medarbetare och samarbetspartners ska känna sig välkomna och att alla ska kunna känna en samhörighet med vårt bolag och våra produkter utifrån sina förutsättningar.

Cosmopharma och alla som arbetar på Cosmopharma arbetar alltid på bästa sett för att minska våld och skapa fredliga samhällen både på arbetet och privat. Kan man hjälpa till vid en ofredlig situation så gör vi alla det. Inga varaktiga framsteg kan nås i ett samhälle präglad av konflikt och våld. Våld innebär inte bara mänskligt lidande, det raserar också grunden för samhällets ekonomiska, miljömässiga och sociala utveckling.

 

6) RENT VATTEN OCH SANITET FÖR ALLA
7) HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA
8) ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT
9) HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER OCH INFRASTRUKTUR
14) HAV OCH MARINA RESURSER

Cosmopharma bidrar till dessa genom att själva vara sparsamma med onödig vattenförbrukning. Vi har en produktserie som tillverkats helt utan vatten som ett steg mot de globala målet att bespara jordens vattenkonsumtion.

Vi driver Cosmopharmas huvudkontor och lager på energi från vindkraft för att bidra till att säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla.

Vi verkar ständigt för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt med anständiga arbetsvillkor för alla våra anställda och samarbetspartners. Vi håller alltid en bra nivå på våra våra produkter prismässigt för att passa alla och för att på så vis sakta växa och bidra till ekonomisk tillväxt i samhället

Cosmopharma använder återvinningsbara förpackningar, minimalt emballage och biologiskt nedbrytbara råvaror i största möjliga mån och till 100% i serien Cosmopharma Sweden, Organic och BareFaced Beauty.

Cosmopharma kommer helt sluta med plastpåsar till konsumenterna att bära sina produkter i och kommer istället enbart att ha papperskassar vid de tillfällen kassar krävs.

Cosmopharma har 2020 tagit steget och flyttat hem hela produktionen för att slippa miljöfarliga frakter via fartyg över världen.

 

12) HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION
13) BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

Vi återanvänder kartonger och annat packmaterial. Våra kunder får själv välja i kassan om de vill hjälpa oss att nå de globala målen 2030 genom att där välja att vi ska skicka deras produkter i återanvänd kartong eller om de önskar en ny. Fler och fler gör som vi och värnar om miljön och väljer en återbrukad, vilket leder till att vi minskat våran totala mängd plast och papper som annars körts till återvinningsstationen.

Cosmopharma har även valt att helt avstå från ytteremballage på våra hud- och hårvårdsprodukter, detta gör att våra kunder nu har mycket mindre emballage att återvinna än som tidigare kom från oss. 

Cosmopharma har dessutom en nollvision som mål att helt gå ifrån importer med flyg och fartyg eller lastbilar utanför Sveriges gränser. Vi kommer också att spara in på antal leveranser som exporteras från oss i framtiden då vi kommer att maxfylla våra pallar innan de lämnar vårt huvudlager för att på så vis spara in på miljögifter i samband med exporten som annars går varje dag. Det är bra för kunden att ha dagliga leveranser men tyvärr inte för miljön så vissa dagar kan det ta en extra dag innan alla pallar är fyllda och transporten kan avgå.

Cosmopharma har 2020 tagit steget och flyttat hem hela produktionen till Sverige för att helt frångå miljöfarliga långväga frakter via fartyg och flyg över världen.


Alla kan inte göra allt men alla kan bidra till en bättre värld och ett bättre samhälle!
Se efter vad du kan göra för att vi tillsammans kan nå de viktiga Globala målen 2030