Naturlig och ekologisk hudvård ökade 13% år 2020

Naturlig och ekologisk hudvård ökade 13% år 2020

Återigen ett starkt resultat för ekologisk och naturlig hudvård: 

Upp med 13 procent 2020 – Marknadsandelen ökar i snabbare takt!

Marknaden för naturliga, ekologiska hud- och skönhetsvårdsprodukter  är starkt progressiv och ökade med 13,3 procent i Sverige 2020, detta visar en färsk marknadsrapport. Marknadsandelen har ökat  till drygt 6 procent av den totala marknaden för kosmetika. Fram till år 2025 förväntas en tillväxttakt på ca 17 procent per år och en dubblering av marknadsandelen. 

 Försäljning av naturliga, ekologiska hud- och skönhetsvårdsprodukter 2017–2020, prognos 2021 samt prognos tom 2025, 
källa: Agrovektor

Slutsatser i marknadsrapporten:

·       Marknaden ökade 13,3 procent 2020

·       Värde drygt 1,5 miljard kronor 2020

·       Marknadsandel ca 6,3 procent

·       Beräknad ökning 10–15 procent 2021

·       Ökningstakt 15–20 procent till år 2025

När marknadsrapporten för utvecklingen för den naturliga, ekologiska hud- och skönhetsvården 2020 i Sverige nu släpps förfjärde gången visar den på en fortsatt stark tillväxttakt i branschen. Rapporten genomförs på uppdrag av branschorganisationen NOC Sweden (NOC=Natural Organic Cosmetics) i samarbete med Business Sweden. Oberoende konsultbolaget Agrovektor, med expertkompetens inom ekologisk marknad har genomfört undersökningen och rapporten.

- Jag tycker det är jättebra att föreningen fortsatt har prioriterat att ta fram tillväxtdata för naturlig, ekologisk hudvård. Att följa marknadens utveckling är väldigt viktigt för vår bransch. Årets rapport visar det vi känt av under 2020, att efterfrågan på naturliga och ekologiska produkter ytterligare ökar och fortsatt göra så även under en pandemi. Få segment inom kosmetikabranschen kan påvisa en så snabb ökningstakt som det ekologiska, naturliga, säger Emma Bergqvist, ordförande, NOC Sweden.

Marknadsrapporten och bedömningarna har gjorts av det oberoende analysföretaget Agrovektor.

-  Att år efter år kunna påvisa en tvåsiffrig tillväxttakt är få branscher förunnat. Att dessutom kunna upprätthålla tillväxttakten med alla de utmaningar som pandemiåret inneburit är ytterligare ett bevis för attraktionskraften i det här segmentet. Hållbarhet är en av västvärldens stora megatrender, och där passar naturlig, ekologisk hudvård och kosmetik väl in och det visar resultatet av undersökningen också inte så förvånande, säger Cecilia Ryegård, expert på ekologisk marknad och analytiker hos Agrovektor.

Nästan alla företag som deltog i undersökningen förväntar sig en fortsatt tillväxt under 2021. Marknaden ser också ljus ut på sikt.

- Någon gång under 2022 förväntas värdet passera 2 miljarder kronor. År 2025 har marknadsvärdet mer än dubblerats på fem år till ca 3,3 miljarder kronor. Andelen  kommer då att vara drygt 10 procent av den totala omsättningen för hud- och skönhetsvård i Sverige, om totalmarknaden fortsätter att ha samma utveckling som nu, säger Cecilia Ryegård.

Det finns även en stark internationellt ökande trend för naturlig, ekologisk hud- och skönhetsvård. Världsmarknaden bedömdes omsätta 390 miljarder kronor under 2020 och ökar runt 6–8 procent per år*, en uppskrivning från tidigare prognoser. Segmentets andel av totalmarknaden bedöms ligga på ca 2 procent. Sveriges marknadsutveckling växer alltså dubbelt så snabb och andelen är mer än tre gånger så hög.

- De nordiska konsumenterna har en hög medvetandegrad när det gäller hälsa, ekologi och hållbarhet. Inte minst har pandemin väckt intressen bland konsumenterna  för frågor som ursprung och spårbarhet, på ett sätt som gynnar den här delen av branschen. Det finns en stor utvecklingspotential under många år framöver, säger Cecilia Ryegård.

Läs hela marknadsrapporten på www.nocsweden.se

Undersökningen har genomförts via enkät och intervju med ca 50 företag som representerar ca 100 ekologiska varumärken på den svenska marknaden för hudvård och kosmetika. Några av de deltagande företagen/varumärkena är några av Sveriges största och välkända varumärken inom området. 
*Källa: Future Market Insights